Prosto delo pri pouku nemščine kot tujega jezika na razredni stopnji v osnovni šoli – možnosti in omejitve

Avtorji

  • Anja Ržišnik Martinec OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.201-215

Ključne besede:

pouk nemščine kot tujega jezika, prosto delo, kontrola napake, jezikovni material, Montessori, Freinet

Povzetek

Pouk nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta v slovenskih osnovnih šolah na razredni stopnji pogosto poteka v starostno mešanih skupinah in v skupinah učencev z različnim predznanjem tujega jezika. To predstavlja izziv tako za učitelja kot tudi za učence. Tudi učni načrt za ta izbirni predmet pogosto omenja tovrstno problematiko. Avtorice učnega načrta zato predlagajo celostno učenje in poučevanje s pristopi, ki učence vključujejo v učni proces od načrtovanja do evalvacije. Prosto delo je didaktični pristop, ki s svojimi načeli proste izbire, samostojne kontrole, gibanja med poukom in z različnimi jezikovnimi materiali v mnogih vidikih olajša proces učenja in poučevanja v omenjenih učnih skupinah, saj pri delu omogoča visoko stopnjo notranje diferenciacije. Gre za obliko odprtega pouka (nem. Offener Unterricht), ki izvira iz reformske pedagogike, pri katerem je v ospredju samostojno, pretežno individualno učenje v pripravljenem okolju. Namen tega prispevka je predstaviti prosto delo pri pouku nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta iz teoretičnega in praktičnega vidika, upoštevajoč možnosti in omejitve uporabe tega pristopa v javni osnovni šoli. V prispevku so poleg tega natančno predstavljeni preizkušeni materiali za prosto delo pri pouku tujega jezika na razredni stopnji, ki jih učitelji tujih jezikov lahko izdelajo in uporabijo pri svojem pouku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30.12.2019

Kako citirati

Ržišnik Martinec, A. (2019). Prosto delo pri pouku nemščine kot tujega jezika na razredni stopnji v osnovni šoli – možnosti in omejitve. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 201–215. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.201-215

Številka

Rubrike

Članki