Prostorska spremenljivost sodobne francoščine in njeno poučevanje v češkem akademskem prostoru: primer quebeške francoščine

Avtorji

  • Zuzana Honová Univerza v Ostravi
  • Jan Lazar Univerza v Ostravi

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.217-228

Ključne besede:

prostorska spremenljivost, quebeška francoščina, poučevanje, terminologija, prevajanje

Povzetek

Francoski jezik je mednarodni jezik, ki ga kot vsakodnevno sporazumevalno sredstvo uporabljajo govorci na petih celinah. Poznamo več prostorskih različic francoskega jezika, ki se nahajajo na različnih geografskih območjih po vsem svetu. Tako razlikujemo francoščino iz Francije, francoščino iz Quebeca, francoščino iz Švice, francoščino iz Belgije ter francoščine iz drugih držav oz. geografskih območij. V pričujočem prispevku se osredotočamo na poučevanje sodobnega francoskega jezika, ki je značilen za kanadsko provinco Quebec, na univerzah v Češki republiki. Glavni namen našega prispevka je preučiti in predstaviti stanje na čeških univerzah, ki ponujajo študij francoskega jezika in književnosti ali študij prevajanja, ter ugotoviti, kako so vsebine o prostorski spremenljivosti jezika obravnavane na predavanjih o civilizaciji, literaturi, leksikologiji, morfosintaksi in drugih področjih. Obenem želimo v prispevku ponuditi razmislek o tem, kako je mogoče dejstva o prostorski spremenljivosti jezika smiselno vključiti v vsebine predavanj o terminologiji in tehničnem prevajanju. V povezavi s tem navajamo tudi različne oblikoslovne, skladenjske in leksikalne posebnosti sodobne quebeške francoščine, za katere menimo, da bi jih bilo treba vključiti med vsebine univerzitetnih predavanj. Hkrati skušamo prikazati, kako se prostorska spremenljivost francoskega jezika odraža v terminologiji nekaterih strokovnih področij, zlasti v pravni terminologiji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Honová, Z., & Lazar, J. (2019). Prostorska spremenljivost sodobne francoščine in njeno poučevanje v češkem akademskem prostoru: primer quebeške francoščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 217-228. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.217-228