Predstave slovenskih dijakov o učitelju – domačem govorcu

Avtorji

  • Anne-Cécile Lamy-Joswiak Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.229-250

Ključne besede:

francoščina kot tuji jezik, sociolingvistika, podoba, domači govorec, učitelji tujega jezika

Povzetek

Prispevek se osredotoča na pomen podobe učitelja tujega jezika – domačega oz. priučenega govorca pri slovenskih dijakih, ki obiskujejo pouk francoščine kot tujega jezika (FLE). Da bi obogatili učenje tujih jezikov, so v Sloveniji uvedli sistem timskega poučevanja, pri katerem naj bi učitelja – domači in priučeni govorec tujega jezika – v razredu izmenjaje poučevala vsebine, povezane z jezikom in kulturo. V tem timskem pedagoškem projektu naj bi domači govorec predstavljal dodano vrednost. Pri tem se postavlja vprašanje, kako učenci, ki jih poučuje ta edinstvena dvojica učiteljev, gledajo na učni proces in na svoja učitelja tujega jezika glede na njun sociolingvistični položaj. Cilj naše raziskave je bil prepoznati kriterije, po katerih dijaki oblikujejo svoje mnenje o učitelju tujega jezika. V ta namen smo sestavili vprašalnik, v katerem so dijaki opisali podobo, ki so si jo izoblikovali o učitelju – domačem govorcu francoščine, v primerjavi s podobo, ki so si jo ustvarili o učitelju – priučenem govorcu francoščine. Predvidevali smo, da bo podoba učitelja odvisna od jezikovne ravni dijakov. Izvedli smo primerjalno analizo, saj učenci z učiteljem – domačim govorcem jezika zaradi drugačnih oblik in vsebin poučevanja oblikujejo poseben odnos. Kvantitativna in kvalitativna analiza rezultatov je pokazala, da učiteljev sociolingvistični položaj vpliva na predstave, jezik in učenje dijakov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Lamy-Joswiak, A.-C. (2019). Predstave slovenskih dijakov o učitelju – domačem govorcu. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 229-250. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.229-250