Lažjemu in bolj navdihujočemu poučevanju slovnice naproti

Avtorji

  • Christa Satzinger Univerza v Celovcu

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.271-289

Ključne besede:

poučevanje tujega jezika, nevrodidaktika, nevroznanost, poučevanje slovnice, jezikovna zavest

Povzetek

Kot je znano, je bil pomen slovnice pri poučevanju tujega jezika od nekdaj najbolj priljubljena tema razprav med jezikovnimi strokovnjaki, didaktiki in jezikoslovci (Thurmair 2010: 357). Mnenje številnih sodelavcev, da je poučevanje (v našem primeru francoske) slovnice vse težje, med drugim odpira naslednja vprašanja:

• Kako lahko poučevanje jezika naredimo učinkovitejše?
• Ali in v kakšni obliki je poučevanje slovnice sploh še smiselno, tako da »optimizira učni proces« (Thurmair 2010: 357), pri katerem učenci pridobivajo znanje slovnice in urijo svoje veščine?
• Kako lahko učencem pomagamo pri razumevanju slovnice in pri pridobivanju slovničnih znanj, obenem pa jih motiviramo za učenje jezika?

Iskanje odgovorov na ta vprašanja za učitelje nikakor ni enostavno, predstavlja pa zanimiv izziv. Po zadnji razpravi o rezultatih raziskave PISA in z njo povezani kritiki izobraževanja učiteljev strokovnjaki na področju didaktike in pedagoškega dela več pozornosti namenjajo raziskovanju možganov. Kljub nekaterim kritičnim odzivom je treba priznati, da so nevroznanstveniki prišli do dragocenih in vznemirljivih odkritij, ki sicer sama po sebi ne prinašajo rešitve, ob povezovanju s primernimi didaktičnimi nalogami pa lahko pripomorejo k doseganju dobrih učnih rezultatov. Da bi utemeljila to trditev, avtorica v prispevku predstavi konkretne primere, ki izhajajo iz izkušenj, ki jih je pridobila pri poučevanju francoščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Lažjemu in bolj navdihujočemu poučevanju slovnice naproti. (2019). Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 271-289. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.271-289