Upovedana kulturna zgodovina: Skidoo Alexa Capusa

Avtorji

  • Špela Virant Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.357-371

Ključne besede:

sodobna nemška književnost, Alex Capus, biografija, potopis, kulturna zgodovina

Povzetek

Besedilo Skidoo švicarskega pisatelja Alexa Capusa je genološko težko umestiti, prav zato pa je primerno za eksemplarično analizo in ponazoritev specifičnih značilnosti njegovega literarnega ustvarjanja. Prispevek najprej poudari tiste značilnosti tega kratkega besedila, ki pripoveduje o popotovanju prvoosebnega pripovedovalca po ameriškem zahodu, ki se skladajo z ustaljenimi vzorci literariziranih biografij in potopisov, nato pa izpostavi tiste značilnosti, ki odstopajo. Nato obravnava razmerje besedila in slikovnega gradiva ter v sklepnem delu Skidoo umesti v kontekst izbranih kulturnozgodovinskih del, ki, podobno kot Capus, iz evropske perspektive opisujejo Ameriko: to so dela Hectorja St. John de Crèvecoeura, Alexisa de Tocquevilla, Jeana Baudrillarda in Tzvetana Todorova. Primerjava teh del pokaže različne možne oblike diskurziviranja kulturne zgodovine. Upoštevanje tega vidika pa omogoča vpogled v doslej prezrte pomenske plasti Capusevega dela. Pri tem se izkaže, da je koncept »eksemplarične zgodovine« zelo primeren tudi za analizo dela Skidoo. Ta koncept mogoča, da Caupuseve zgodbice beremo kot upovedano kulturno zgodovino, ki ne slavi osvajalcev novega kontinenta, temveč osvetli zgodovino posameznikov, ki so to zgodovino ustvarjali, pri tem pa ne zamolči njihovih osebnih napak in porazov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 12. 2019

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Virant, Špela. (2019). Upovedana kulturna zgodovina: Skidoo Alexa Capusa. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 357-371. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.357-371