Poučevati ali ne poučevati vrstni red pridevniških določil v sestavljenih samostalniških zvezah?

Avtorji

  • Darko Matovac Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Hrvatska

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.11.151-171

Ključne besede:

pridevniško določilo, vrstni red pridevniških določil, sestavljene samostalniške zveze, hrvaščina kot drugi in tuji jezik

Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate empirične raziskave, katere namen je bil ugotoviti, ali govorci hrvaščine kot drugega ali tujega jezika (HJ2) delajo napake pri določanju vrstnega reda pridevniških določil v sestavljenih samostalniških zvezah, npr. sportska nova odlična majica ‘športna nova odlična majica’ namesto odlična nova sportska majica ‘odlična nova športna majica’. V uvodnem, teoretičnem delu prispevka je na kratko predstavljena zgradba sestavljenih samostalniških zvez v hrvaškem jeziku. Teoretične trditve o vrstnem redu pridevniških določil v samostalniških zvezah smo preverili s korpusno analizo. Pri raziskovalnem delu smo izhajali iz predpostavke, da govorci HJ2 pri določanju vrstnega reda pridevniških določil v sestavljenih samostalniških zvezah ne delajo napak. Nezaznavanje napak pripisujemo dejstvu, da delovni zvezki in priročniki za učitelje HJ2 vrstnega reda pridevniških določil v sestavljenih samostalniških zvezah ne obravnavajo, učitelji HJ2 pa ne zaznavajo sistematičnih napak pri govorcih HJ2. Raziskavo smo izvedli med govorci HJ2 na jezikovnih ravneh A1.1 in B2.2. Rezultati kažejo, da ti govorci HJ2 napačno določajo vrstni red pridevniških določil v sestavljenih samostalniških zvezah, zato predlagamo, da se ta vsebina začne obravnavati pri pouku HJ2. V zadnjem delu prispevka predlagamo načine poučevanja vrstnega reda pridevniških določil, pri čemer upoštevamo pogostnost sestavljenih samostalniških zvez z več pridevniškimi določili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

31.12.2019

Kako citirati

Matovac, D. . (2019). Poučevati ali ne poučevati vrstni red pridevniških določil v sestavljenih samostalniških zvezah?. Vestnik Za Tuje Jezike, 11(1), 151–171. https://doi.org/10.4312/vestnik.11.151-171

Številka

Rubrike

Članki