Preučitev dejavnikov, ki vplivajo na nepripravljenost študentov za komunikacijo

Avtorji

  • Kubra Aksak Univerza Dokuz Eylül, Izmir, Turčija
  • Feryal Cubukcu Univerza Dokuz Eylül, Izmir, Turčija

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.12.155-170

Ključne besede:

učenje tujih jezikov, nepripravljenost za komunikacijo, učno okolje, hrup, vzdušje

Povzetek

Nepripravljenost učencev za komunikacijo predstavlja enega največjih izzivov pri pouku jezika. Izraz »nepripravljenost za komunikacijo« (angl. unwillingness to communicate oz. UWTC) označuje nagnjenost učencev k nenehnemu izogibanju ustni komunikaciji ali zmanjševanju njenega pomena. Glavni cilj naše raziskave je bil preučiti dejavnike, ki vplivajo na nepripravljenost študentov za komunikacijo v angleščini. V raziskavo je bilo vključenih 100 študentov z Oddelka za poučevanje angleškega jezika, ki smo jih izbrali z metodo stratificiranega vzorčenja. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, v katerem smo se osredotočili na tri vrste dejavnikov, ki negativno vplivajo na komunikacijsko vedenje študentov: afektivne dejavnike, dejavnike, izhajajoče iz predavatelja, in okoljske dejavnike. Rezultati raziskave so pokazali, da okoljski dejavniki, kot so odnos med študenti, velikost učne skupine, učna gradiva, hrup in vzdušje v učni skupini, najmočneje vplivajo na nepripravljenost študentov za komunikacijo v angleščini. Sledijo afektivni dejavniki, kot so tesnoba, sramežljivost, pomanjkanje motivacije, slabše poznavanje besedišča, pomanjkanje samozavesti, strah pred kritiko, slabše poznavanje teme pogovora, pritisk vrstnikov in strah pred napakami. Dejavniki, povezani s predavateljem, se glede na vpliv na nepripravljenost študentov za komunikacijo uvrščajo na tretje mesto. Podrobnejša analiza rezultatov v tej kategoriji je pokazala, da študenti svojo nepripravljenost za komunikacijo pripisujejo predavateljevemu odnosu in pritiskom, pomanjkanju predavateljeve podpore, pomanjkanju možnosti pogovora v angleščini ter možnosti rabe maternega in ciljnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALTINER, Cennet (2018) Turkish EFL Learners’ Willingness to Communicate in English. International Journal of Contemporary Educational Research 5 (1), 40–49.

AYDIN, Fatma (2017) Willingness to Communicate (WTC) among Intermediate-Level Adult Turkish EFL Learners: Underlying factors. Journal of Qualitative Research in Education 5 (3), 109–137.

BASHIR, Merriam/Mohammad AZEEM/Hussein Dogar ASHIQ (2011) Factor Effecting Students’ English Speaking Skills. British Journal of Arts and Social Sciences 2 (1), 33–50.

BASÖZ, Tutku/Ismail Hakki ERTEN (2019) A Qualitative Inquiry into the Factors Influencing EFL Learners’ in-class Willingness to Communicate in English. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language 13 (1), 1–18.

BIALYSTOK, Ellen (1990) Communication Strategies: A Psychological Analysis of Second Language Use. Oxford: Blackwell.

BURGOON, Judee (1976) The Unwillingness-to-Communicate Scale: Development and Validation. Communication Monographs 43 (1), 60–69.

BYRAM, Michael (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevendon: Multilingual Matters.

FALLAH, Nasser (2014). Willingness to Communicate in English, Communication Self-Confidence, Motivation, Shyness and Teacher Immediacy Among Iranian English-Major Undergraduates: A Structural Equation Modelling Approach. Learning and Individual Differences 30 (1), 140–147.

FUKUTA, Junya (2017) Psychological Attributes of Unwillingness to Communicate and Task-Based Instructions. The Electronic Journal for English as a Second Language 21 (3), 1–11.

GAŁAJDA, Dagmara (2017). Communicative Behavior of a Language Learner: Exploring Willingness to Communicate. 13 October, 2019. https://www.springer.com/gp/book/9783319593326

HOUSE, James Allan (2004) Learner Perceptions of Willingness to Communicate. (Master’s Thesis). 25 December, 2019. https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/5704

JUHANA, Juhana (2012) Psychological Factors That Hinder Students From Speaking in English Class. Journal of Education and Practice 3 (12), 100–111.

KANG, Su Ja (2005) Dynamic Emergence of Situational Willingness to Communicate in a Second Language. System 33 (2), 277–292.

KHAJAVY, Gholam Hassan/Behzad GHOONSOLY/Azar FATEMI/ Azar HOSSEINI/Charles CHOI (2016) Willingness to Communicate in English: A Microsystem Model in the Iranian EFL Classroom Context. TESOL Quarterly 50 (1), 154–180.

KHAZAEI, Zeinab Moradi/Ahmed Moin ZADEH/Saeed KETABI (2012) Willingness to Communicate in Iranian EFL Learners: The Effect of Class Size. English Language Teaching 5 (11), 181–187.

LIN, Yi Ti (2019) Taiwanese EFL Learners’ Willingness to Communicate in English in the Classroom: Impacts of Personality, Affect, Motivation, and Communication Confidence. Asia-Pacific Education Researcher 28 (2), 101–113.

MACINTYRE, Peter (1994) Variables Underlying Willingness to Communicate: A Casual Analysis. Communication Research Reports 11 (2), 135–142.

MACINTYRE, Peter/Zoltan DÖRNYEI/Richard CLÉMENT/Kimberley NOELS (1998) Conceptualizing Willingness to Communicate in a L2: A Situational Model of L2 Confidence and Affiliation. Modern Language Journal 82 (4), 545–562.

MACINTYRE, Peter/Richard GARDNER (1991) Investigating Language Class Anxiety Using the Focused Essay Technique. The Modern Language Journal 75 (3), 296–304.

MANIPUSPIKA, Yana Shanti (2018) Correlation Between Anxiety and Willingness to Communicate in the Indonesian EFL Context. Arab World English Journal 9 (2), 200–217.

MCCROSKEY, James/Virginia RICHMOND (1982) Communication Orientations: Willingness to Communicate. 4 September 2019. http://www.jamescmccroskey.com/publications/bookchapters/008_1987_C3.pdf

PENG, Jian (2014) Willingness to Communicate in Chinese EFL University Classroom: An Ecological Perspective. Bristol: Multilingual Matters.

PROCTER, Paul (1976) Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Longman.

RIASATI, Mohammad/Shiraz BRANCH (2012) EFL Learners’ Perception of Factors Influencing Willingness to Speak English in Language Classrooms: A Qualitative Study. World Applied Sciences Journal 17 (10), 1287–1297.

RIASATI, Mohammad (2012) EFL Learners’ Perception of Factors Influencing Willingness to Speak English in Language Classrooms: A Qualitative Study. World Applied Sciences Journal 17 (10), 1287–1297.

RICHARDS, Jack/Teodore RODGERS (1986) Approaches and Methods in Language Teaching. 1 September 2020. http://www.espacomarciocosta.com/pdf/ingles/questoes-teoricas-e-metodologicas/approaches-and-methods-in-language-teaching-jack-c-richards-and-theodore-s-rodgers.pdf

RICKHEIT, Gert/Hans STROHNER (2008) Handbook of Communicative Competence: The concept of communicative competence. 21 February 2019. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.457.8462&rep=rep1&type=pdf

SAVIGNON, Sandra (2005) Communicative Language Teaching: Strategies and Goals. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning (pp. 635–652). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

SAVILLE-TROIKE, Muriel (2003) The Ethnography of Communication. Malden, Mass: Blackwell Publication.

SPIELBERGER, Charles (1983) Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto: Consulting Psychological Press.

SYED, Hassan Ali (2016) Dynamics of Variables Underlying Willingness To Communicate (WTC) In English (L2): A Case Study Of Postgraduate Business Students at a University Classroom in Sukkur, Pakistan. (Doctoral dissertation). 4 December 2019. http://etheses.whiterose.ac.uk/15743/

ŞENER, Sabriye (2014) Willingness to Communicate in English as a Foreign Language Among ELT Students in Turkey. ELT Research Journal 3(2), 91–109

TSIPLAKIDES, Iakovos/Areti KERAMIDA (2009) Helping Students Overcome ­Foreign Language Speaking Anxiety in the English Classroom: Theoretical Issues and ­Practical Recommendations. International Education Studies, 2(4), 67–89.

WIMOLMAS, Ratanawalee (2013) A Survey Study of Motivation In English Language Learning of First Year Undergraduate Students at Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University. Thailand: Language Institute, Thammasat University.

WRIGHT, Tony (1987) Roles of Teachers and Learners. NY: Oxford University Press.

YASEEN, Nisreen Basim (2018) Factors Negatively Affecting EFL Students’ Speaking Skills at Jordanian Private Schools (Master’s Thesis). 28 February 2019. https://meu.edu.jo/libraryTheses/5adc5943acab9_1.pdf

YOUNG, Dolly Jesusita (1990) An Investigation of Students’ Perspectives on Anxiety and Speaking. Foreign Language Annals 23(6), 539–553.

ZARRINABADI, Nourollah (2011) Willingness to Communicate and Language Learning Orientations in Iranian EFL Context. International Education Studies 4 (4), 209–215.

Objavljeno

23.12.2020

Kako citirati

Aksak, K., & Cubukcu, F. (2020). Preučitev dejavnikov, ki vplivajo na nepripravljenost študentov za komunikacijo . Vestnik Za Tuje Jezike, 12(1), 155–170. https://doi.org/10.4312/vestnik.12.155-170

Številka

Rubrike

Članki