Med pisnim in ustnim jezikom

Primer radijske kronike »Pop & Co«

Avtorji

  • Karolina Hnilicová Masarykova univerza v Brnu, Češka

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.13.17-33

Ključne besede:

francoščina, pisni jezik, govorjeni jezik, radijska kronika, jezikoslovje

Povzetek

Sporazumevanje lahko v vseh jezikih poteka v govorjeni ali pisni obliki. Govorno in pisno sporazumevanje sta si med seboj v nekaterih pogledih sorodna, v drugih pa se povsem razhajata. V prvem delu pričujočega prispevka predstavljamo nekatere posebnosti govornega in pisnega sporazumevanja v francoščini, v drugem delu pa se posvečamo predstavitvi rezultatov naše raziskave, katere cilj je bil podrobno analizirati zakonitosti govorjenih in zapisanih besedil na primeru posebne medijske zvrsti, radijske kronike. V prispevku na podlagi primera francoske radijske kronike »Pop & Co« pokažemo, da so za radijsko kroniko značilne tako prvine, ki jih običajno pripisujemo govorjenemu jeziku, kot tudi prvine, ki jih povezujemo s pisano besedo. Čeprav je radijska kronika kot medijska zvrst dobro znana med frankofonskimi poslušalci, do danes še ni bila deležna natančne analize in opisa z vidika besedilne strukture in rabe jezika. Med prvinami, ki zaznamujejo različne radijske zvrsti, je za radijske kronike značilna priprava besedila v pisni obliki, ki ga radijski voditelj med oddajo na glas prebere poslušalcem. Za raziskavo smo se odločili zaradi zanimive kombinacije govorjene in pisne francoščine, ki je razpoznavni znak radijskih kronik, ter relativne neraziskanosti te posebne radijske zvrsti. Pri raziskovalnem delu smo se osredotočili ne le na razčlembo zgradbe radijske kronike, temveč tudi na analizo jezikovnih struktur, ki jih običajno povezujemo z govorjeno ali pisno francoščino. Namen naše raziskave je bil uvrstiti jezik, značilen za radijske kronike, na kontinuum med govorjenim in pisnim jezikom, obenem pa ugotoviti, ali so v jeziku radijskih kronik enakovredno zastopane prvine govorjenega in pisnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALLAIRE, Suzanne (1975) La phrase du français parlé radiophonique. Langue française, n°28. Textes et discours non littéraires, 79–90. https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1975_num_28_1_6092.

BEYSSADE, Claire (2015) French. Jungbluth, Konstanze et Da Milano, Federica (éd.). Manual of Deixis in Romance Languages. 6. Allemagne : De Gruyter, 167–188.

BLANCHE-BENVENISTE, Claire (1990) Le français parlé. Paris : Centre National de la Recherche Scientifique.

BLANCHE-BENVENISTE, Claire (2000) Approches de la langue parlée en français. France : Ophrys.

Clemi Strasbourg – Atelier Webradio en ligne. Les genres et les formats radiophoniques 11 juillet 2021. http://atelierswebradio.weebly.com/les-genres-et-formats-radiophoniques.html.

CNRTL. Centre national ressources textuelles et lexicales en ligne. 22 mai 2020. <https://www.cnrtl.fr/definition/chronique>.

COSTEA, Diana (2014) Syntaxe de la phrase : types de phrases et leur caractère dialectique. Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze.

FALK, Simone (2013) Communicative functions of rhythm in spoken discourse - the case of radio broadcasting. Cahiers de praxématique en ligne, 61. 10 juillet 2021. http://journals.openedition.org/praxematique/1904.

FAURE, Laurent (2013) Analyser les pratiques discursives radiophoniques : nouveaux enjeux et perspectives. Cahiers de praxématique en ligne, 61. 12 juillet 2021. http://journals.openedition.org/praxematique/2429.

FELLER, Jean (1969) Les mots en réserve d’emploi : éloge de la redondance. Communication et langages, 2, 5–13.

France Inter en ligne. Retour Menzonien sur les tubes de l’été 2014. 15 mai 2020. https://www.franceinter.fr/emissions/pop-co/pop-co-25-aout-2014.

GREVISSE, Maurice/André GOOSE (2011) Le bon usage – grammaire française, 15e édition (Grevisse grammaire langue française). Bruxelles, Belgique : De Boeck-Duculot.

JUNGBLUTH, Konstanze/Federica DA MILANO (2015) Introduction. Jungbluth, Konstanze et Da Milano, Federica (éd.). Manual of Deixis in Romance Languages. Vol. 6. Allemagne : De Gruyter, 1–13.

Larousse en ligne. 22 mai 2020. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chronique/15835.

L’Internaute : Dictionnaire français en ligne. © 2021 CCM Benchmark. 22 mai 2020. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/chronique/.

MONDADA, Lorenza/Florence OLOFF (2013) Passer à l’antenne : arrangements technologiques et interactionnels préparant la prise de parole en direct. Cahiers de praxématique en ligne, 61. 12 juillet 2021. http://journals.openedition.org/ praxematique/1906.

PELCHAT, Roland (1983) La redondance de la langue écrite et ses incidences sur la lecture. Québec français, 52, 78–81.

RICHARD, Lionel (1985) De la radio et de l’écriture radiophonique. Semen en ligne, 2. 20 juillet 2021. http://journals.openedition.org/semen/3733.

RICHIER, Ernest, S.J., D. ès L. (Ling.) (1964) Français parlé, français écrit : Description du système de la langue française contemporaine. Bruges – Paris, Desclée De Brouwer.

RIEGEL, Martin/Jean-Christophe PELLAT/René RIOUL (2014) Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.

SAUVAGEOT, Aurélien (1962) Français écrit, français parlé. Paris, Larousse.

SCHNEDECKER, Catherine (2005) Les chaînes de référence dans les portraits journalistiques : éléments de description. Travaux de linguistiques, 51. Éditions Duculot, De Boeck & Larcier s.a, 85–133.

SIMON, Anne Catherine/Antoine AUCHLIN/Jean-Philippe GOLDMAN/Georges CHRISTODOULIDES (2013) Tendances prosodiques de la parole radiophonique. Cahiers de praxématique en ligne, 61. 10 juillet 2021. http://journals.openedition.org/ praxematique/1899.

Objavljeno

27.12.2021

Kako citirati

Hnilicová, K. (2021). Med pisnim in ustnim jezikom: Primer radijske kronike »Pop & Co«. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 17–33. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.17-33

Številka

Rubrike

Članki