Odnos do formalnega izobraževanja v kontekstu nedavnega škandala z visokošolskimi šolninami v ZDA

Avtorji

  • Lara Burazer Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/vestnik.12.95-112

Ključne besede:

dostopnost, družbena neenakost, odnos, visoko šolstvo, zgodovinski pregled

Povzetek

Članek se osredotoča predvsem na sodobne izzive dostopnosti akreditiranih programov izobraževalnih institucij v kontekstu Združenih držav Amerike in v manjšem obsegu tudi Slovenije. V večjem delu se navezuje na nedavni škandal v zvezi z univerzitetnimi šolninami in ga interpretira z vidika zgodovinskih okvirov ameriškega izobraževalnega sistema in v povezavi s tradicionalnimi družbenimi praksami. V uvodnem delu se posveti kratkemu pregledu razvoja ameriškega (visokošolskega) izobraževalnega sistema, katerega začetki segajo daleč nazaj v prvo polovico sedemnajstega stoletja, ko se je pojem formalnega izobraževanja šele razvijal. Z opisom izbranih aspektov in zgodovinskih trendov ameriškega šolstva na različnih izobraževalnih stopnjah razkriva pričakovanja ter odnos do pridobivanja formalne izobrazbe v preteklosti. Z navedbo nekaterih pomembnih sprememb v izobraževalnem sistemu na državni ravni in opisom novejših pristopov k izobraževanju v ameriškem kulturnem prostoru izriše ozadje odnosa do formalnega izobraževanja v sodobni ameriški družbi. S pregledom statističnih podatkov v zvezi z vpisom na srednješolske in visokošolske programe kaže vpogled v naraščajoči trend vpisa v formalno akreditirane izobraževalne ustanove tako v Združenih državah Amerike kot v Sloveniji. Prikazani izsledki raziskave pričajo v prid primerljivi dostopnosti formalnega izobraževanja v obeh omenjenih državah, ZDA in Sloveniji, kar je pomemben podatek, predvsem v kontekstu omenjenega škandala, ki na prvi pogled botruje vtisu, da so formalne izobraževalne institucije podvržene taktirki vplivnih posameznikov. S tem izsledki raziskave in zaključki dodatno osvetlijo pomen dostopnosti izobraževanja kot sistema, ki v sodobnih razvitih družbah zagotavlja enake možnosti vsakemu posamezniku, ne glede na njegov družbeni status ali finančno (pre)moč. Kot tak se izobraževalni sistem in pridobljeno znanje izkazujeta kot pomembna dejavnika izravnavanja družbenih neenakosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AEBI, Charles. Bible in American schools – 1700–1900. Online source. Retrieved from: https://barlowvincentchurchofchrist.com/hp_wordpress/wp-content/uploads/2012/04/THE-BIBLE-USE-IN-AMERICAN-SCHOOLS-1700-1900.pdf. Accessed on 7th November 2020.

BURAZER, Lara (2020) Local Attitudes & Global perspectives: re-examining (implicit) beliefs and attitudes – an approach to teaching (American) culture. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts (Znanstvena založba Filozofske fakultete, UL).

DIGEST OF EDUCATION STATISTICS. Retrieved from: https://nces.ed.gov/programs/digest/d19/tables/dt19_603.10.asp ; accessed on October 15th 2020.

DUIGNAN, Brian (2001) No Child Left Behind. Retrieved from: https://www.britannica.com/topic/No-Child-Left-Behind-Act; accessed on September 20th 2020.

EDWARDS, Jason R. (2009) E.D. HIRSCH Jr.: The Twentieth Century’s Liberal Conservative Educator. Online source. Retrieved from: https://www.faithandfreedom.com/e-d-hirsch-jr-the-twentieth-centurys-liberal-conservative-educator/; accessed on September 20th 2020.

ENCYCLOPEDIA. Online source, retrieved from: https://www.encyclopedia.com/education/news-and-education-magazines/education-1929-1941; accessed on October 18th 2020.

FRIEDMAN, Zack (2019) 30 Facts about the College Admissions Scandal. Online source. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2019/03/18/30-facts-college-admissions-scandal/#5cf2cfc112a0; accessed on September 20th 2020.

GABRIČ, Aleš (2000) The education system in Slovenia in the 20th century. Družboslovne razprave. FDV, DR, Vol. XVI 2000, pp. 32–33. Online source. Retrieved from: http://dk.fdv.uni-lj.si/druzboslovnerazprave/pdfs/dr32-33Gabric.pdf; accessed on September 20th 2020.

GOLDIN, Claudia/Lawrence F. KATZ (1999) The Shaping of Higher Education: The Formative Years in The United States, 1890–1940. Journal of Economic Perspectives 13, no. 1 (Winter): 37–62. doi:10.3386/h0119. Online source. Retrieved from: http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42662008, accessed on September 20th 2020.

GREAT DEPRESSION. Britannica, online source. Retrieved from: https://www.britannica.com/event/Great-Depression/Economic-impact#ref234457 ; accessed on 7th November 2020.

HARVARD EDUCATION. Online source. Retrieved from: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42662008/h0119.pdf?sequence=2; accessed on September 20th 2020.

HISTORY OF EDUCATION IN THE UNITED STATES. Online source. Retrieved from: http://hitchhikersgui.de/History_of_education_in_the_United_States; accessed on September 20th 2020.

KENNEDY, Quinn (2019) Ivy leagues are overrated. Online source. Retrieved from: https://shatorch.com/1572/editorials/ivy-leagues-are-overrated/; accessed on September 20th 2020.

LEUCHTENBURG, William E. Online source. Retrieved from: https://millercenter.org/president/fdroosevelt/domestic-affairs; accessed on October 16th 2020

MACDONALD, Heather (2019a) Preening College Admissions Officers and Entitled Celebrities. Online source. Retrieved from: https://www.foxnews.com/opinion/preening-college-admissions-officers-and-entitled-celebrities-heres-why-the-whole-scandal-was-inevitable ; accessed on October 15th 2020.

MACDONALD, Heather (2019b) Unmasking the College-Admissions Fraud. Online source. Retrieved from. https://www.city-journal.org/college-admissions-cheating-scandal; accessed on September 20th 2020.

MOULTON, William G. (1963) Linguistics and language teaching in the United States (1940–1960). Trends in European and American linguistics (offprint). Princeton University, Princeton. Online source. retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED038879.pdf ; accessed on 6th November 2020.

NATION AT RISK. Online source. Retrieved from: https://www2.ed.gov/pubs/NatAtRisk/risk.html ; accessed on October 16th 2020.

NCES – NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (CCD – COMMON CORE OF DATA – AMERICAN PUBLIC SCHOOLS). Online source. Retrieved from: https://nces.ed.gov/ccd/drpagency.asp; accessed on September 20th 2020.

PAJNIČ, Neža (2011) Higher Education in Slovenia. Ministry of Higher Education, Science and Technology. Ljubljana: CMEPIUS.

PICTURE 1: LEONARD, Carl (2013) Now we know em. Cavalier Generation – born 1615–1647. Online source. Retrieved from: https://nowweknowem.wordpress.com/2013/04/23/today-in-1635-the-boston-latin-school-became-the-first-public-school-founded-in-the-united-states/; accessed on September 20th 2020.

PICTURE 2. Online source. Retrieved and adapted from: https://shatorch.com/1572/editorials/ivy-leagues-are-overrated/ ; accessed on September 20th 2020.

PRESIDENCY OF FRANKLIN D. ROOSEVELT. Online source. Retrieved from: https://www.worddisk.com/wiki/Presidency_of_Franklin_D._Roosevelt,_first_and_second_terms/; accessed on September 20th 2020.

REPUBLICAN MOTHERHOOD. Online source. Retrieved from: https://study.com/academy/lesson/republican-motherhood-definition-summary.html; accessed on September 20th 2020.

ROBBINS, Sarah (2002) The Future Good and Great of Our Land: Republican Mothers, Female Authors, and Domesticated Literacy in Antebellum New England. The New England Quarterly, vol. 75, no. 4, 2002, pp. 562–591. JSTOR, www.jstor.org/stable/1559860; accessed on October 18th 2020.

ROSER, Max/Esteban ORTIZ-OSPINA (2016) Financing Education. Our world in data. Online source. Retrieved from: https://ourworldindata.org/financing-education; accessed on September 20th 2020

SLOVENIA EDUCATION. Online source. Retrieved from: https://www.sloveniaeducation.info/higher-education/list-of-higher-education-institutions.html ; accessed on September 20th 2020

THE 1940s EDUCATION OVERVIEW. Online source. Retrieved from: https://www.encyclopedia.com/social-sciences/culture-magazines/1940s-education-overview; accessed on 6th November 2020.

UNITED STATES HISTORY & BACKGROUND. Online source. Retrieved from: https://education.stateuniversity.com/pages/1627/United-States-HISTORY-BACKGROUND.html ; accessed on 7th November 2020.

US DEPARTMENT OF EDUCATION (2020) The Federal Role in Education. Online source. Retrieved from. https://www2.ed.gov/about/overview/fed/role.html ; accessed on September 20th 2020.

US HIGHSCHOOL GRADUATION RATES. Online source. Retrieved from: https://www.edweek.org/media/34gradrate-c1.pdf; accessed on October 15th 2020.

US HISTORY a. Online source. Retrieved from: https://www.ushistory.org/us/12d.asp; accessed on September 24th 2020.

US HISTORY b. Online source. Retrieved from: https://www.ushistory.org/us/index.asp; accessed on September 20th 2020.

WIKIPEDIA. Online source. https://en.wikipedia.org/wiki/2019_college_admissions_bribery_scandal; accessed on September 20th 2020.

Objavljeno

23.12.2020

Kako citirati

Burazer, L. (2020). Odnos do formalnega izobraževanja v kontekstu nedavnega škandala z visokošolskimi šolninami v ZDA. Vestnik Za Tuje Jezike, 12(1), 95–112. https://doi.org/10.4312/vestnik.12.95-112

Številka

Rubrike

Članki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)