[1]
Leskovec, M. 2021. Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature. Vestnik za tuje jezike. 13, 1 (Dec. 2021), 481–500. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.13.481-500.