[1]
Markič, J. 2021. O glagolskih perifrazah z gerundijem v romanu La Rambla paralela Fernanda Valleja. Vestnik za tuje jezike. 13, 1 (Dec. 2021), 227–241. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.13.227-241.