[1]
Bole, A. 2013. Podobe tujega v izbranih nemških potopisih 16. in 17. stoletja. Vestnik za tuje jezike. 5, 1-2 (dec. 2013), 57–66. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.5.57-66.