[1]
Aksak, K. in Cubukcu, F. 2022. Primerjava strategij učenja angleškega besedišča pri dvojezičnih in večjezičnih učencih. Vestnik za tuje jezike. 14, 1 (dec. 2022), 197–223. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.14.197-223.