[1]
Martič, M. 2022. Semantična prozodija v specializiranih besedilih: Primer slovenskih in angleških letnih poročil. Vestnik za tuje jezike. 14, 1 (Dec. 2022), 7–26. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.14.7-26.