[1]
Kacjan, B. in Jazbec, S. 2012. Phraseme und Sprichwörter in offiziellen Dokumenten des slowenischen Bildungssystems (Frazemi in pregovori v uradnih dokumentih slovenskega šolskega sistema). Vestnik za tuje jezike. 4, 1-2 (dec. 2012), 83–101. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.4.83-101.