[1]
Gajšt, N. 2012. Angleški naklonski glagoli in polnopomenski glagoli v glagolskih besednih zvezah z naklonskimi glagoli v »splošnih prodajnih pogojih«. Vestnik za tuje jezike. 4, 1-2 (dec. 2012), 243–260. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.4.243-260.