[1]
Schlamberger Brezar, M. 2012. Meta Lah: Bralno razumevanje pri pouku tujega jezika – vloga tipa in avtentičnosti besedila. Journal for Foreign Languages. 4, 1-2 (Dec. 2012), 311–312. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.4.311-312.