[1]
Plos, A. 2010. Študenti ekonomije in poslovnih ved kot ciljni uporabniki dvojezičnih (strokovnih) slovarjev. Vestnik za tuje jezike. 2, 1-2 (Dec. 2010), 69–82. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.2.69-82.