[1]
Lah, M. 2015. »Med prakso sem spoznal, da sem študij dobro izbral« - evalvacija pedagoške prakse prve generacije študentov bolonjskega študija francoščine. Vestnik za tuje jezike. 7, 1 (dec. 2015), 289–304. DOI:https://doi.org/10.4312/vestnik.7.289-304.