(1)
Leskovec, M. Odnos učiteljev in učiteljic nemščine Do Slovnice Pri Pouku nemščine Kot Tujega Jezika Na Primeru Zunanjih Ocenjevalcev in Ocenjevalk Slovenske Mature. vestnik 2021, 13 (1), 481-500. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.481-500.