(1)
Leskovec, M. Prima 1 in 2: Učno Gradivo Za začetno učenje nemščine. vestnik 2021, 13, 583-585.