(1)
Schlamberger Brezar, M. Tvornost Tujih Predpon V samostalniških in pridevniških zloženkah V slovenščini. vestnik 2021, 13, 67-90.