(1)
Mertelj, D.; Stanič, D. Republiško Tekmovanje Iz italijanščine Kot Drugega in Kot Tujega Jezika: Percepcija uspešnosti Med osnovnošolci in Dijaki. vestnik 2013, 5, 201-216.