(1)
Marinčič, K. Gregorju V Spomin. vestnik 2021, 13, 11-12.