(1)
Aksak, K.; Cubukcu, F. Primerjava Strategij učenja angleškega besedišča Pri dvojezičnih in večjezičnih učencih. vestnik 2022, 14, 197-223.