(1)
Martič, M. Semantična Prozodija V Specializiranih Besedilih: Primer Slovenskih in angleških Letnih poročil. vestnik 2022, 14, 7-26.