(1)
Gajšt, N. Skladenjski Prevodni Premiki Pri Prevajanju določb V Mednarodnih Sporazumih Iz angleščine V slovenščino Na Primeru enostavčnih Povedi. vestnik 2023, 15 (1), 117-135. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.117-135.