(1)
Birova, J. Analiza Povratnih Informacij O Usposabljanju Na področju Inovativnih učnih Metod in Strokovnem Izpopolnjevanju učiteljev Tujih Jezikov Na Slovaškem. vestnik 2023, 15 (1), 211-221. https://doi.org/10.4312/vestnik.15.211-221.