(1)
Pintarič, M. Turcizmi V slovenščini. vestnik 2012, 4, 79-81.