(1)
Premrl, D. Stališča staršev Na Notranjskem in Poglavitni Motivacijski Dejavniki Za vključitev Otrok V Programe Zgodnjega učenja Tujega Jezika Pred Otrokovim Devetim Letom Starosti. vestnik 2012, 4, 189-205.