(1)
Gajšt, N. Angleški Naklonski Glagoli in Polnopomenski Glagoli V Glagolskih Besednih Zvezah Z Naklonskimi Glagoli V »splošnih Prodajnih Pogojih«. vestnik 2012, 4, 243-260.