(1)
Schlamberger Brezar, M. Meta Lah: Bralno Razumevanje Pri Pouku Tujega Jezika – Vloga Tipa in avtentičnosti Besedila. vestnik 2012, 4, 311-312.