(1)
Kosevski Puljić, B. Teorija in Praksa Medpredmetnega Povezovanja Pri Pouku nemščine. vestnik 2015, 7, 275-287.