(1)
Lah, M. »Med Prakso Sem Spoznal, Da Sem študij Dobro Izbral« - Evalvacija pedagoške Prakse Prve Generacije študentov Bolonjskega študija francoščine. vestnik 2015, 7, 289-304.