(1)
Kavalir, M. Učinki Transferja Pri Absolutni in Relativni Rabi Pridevnikov Med Slovenskimi študenti angleščine. vestnik 2016, 8, 75-98.