(1)
Šifrar Kalan, Šifrar K. Recenzija učbenika Diverso 1. vestnik 2016, 8 (1), 265-268. https://doi.org/10.4312/vestnik.8.265-268.