1.
Leskovec M. Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature. vestnik. 2021;13(1):481-500. doi:10.4312/vestnik.13.481-500