1.
Šifrar Kalan M. Leksikalna razpoložljivost v semantični kategoriji »vsakodnevne dejavnosti« pri učencih španščine. vestnik. 2021;13(1):537-551. doi:10.4312/vestnik.13.537-551