1.
Mertelj D, Premrl M. Večstavčna skladnja pri pouku italijanščine - učenci med transferom in interferenco. vestnik. 2013;5(1-2):217-238. doi:10.4312/vestnik.5.217-238