1.
Martič M. Semantična prozodija v specializiranih besedilih: Primer slovenskih in angleških letnih poročil. vestnik. 2022;14(1):7-26. doi:10.4312/vestnik.14.7-26