1.
Birova J. Analiza povratnih informacij o usposabljanju na področju inovativnih učnih metod in strokovnem izpopolnjevanju učiteljev tujih jezikov na Slovaškem. vestnik. 2023;15(1):211-221. doi:10.4312/vestnik.15.211-221