1.
Karmen Pižorn KG. Prednosti in pomanjkljivosti vrstniškega ocenjevanja. vestnik. 2010;2(1-2):193-205. doi:10.4312/vestnik.2.193-205