Leskovec, M. (2021). Odnos učiteljev in učiteljic nemščine do slovnice pri pouku nemščine kot tujega jezika na primeru zunanjih ocenjevalcev in ocenjevalk slovenske mature. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 481-500. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.481-500