Leskovec, M. (2021). Prima 1 in 2: učno gradivo za začetno učenje nemščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 583-585. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.583-585