Šifrar Kalan, M. (2021). Leksikalna razpoložljivost v semantični kategoriji »vsakodnevne dejavnosti« pri učencih španščine. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 537-551. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.537-551