Markič, J. (2021). O glagolskih perifrazah z gerundijem v romanu La Rambla paralela Fernanda Valleja. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 227-241. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.227-241