Oven, J. (2021). Manjka le en fonem in svet okrog vas je ena sama praznina: Izzivi slušnega razumevanja in transkripcije slušnih besedil. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 467–480. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.467-480