Valenčič Arh, U. (2021). „Hier kommen ihre grauen Zellen in Fahrt“ – Frazemi v oglaševanju. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 207–225. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.207-225