Kenda, J. (2021). Valenčni model: Didaktično sredstvo za poučevanje/učenje italijanščine L2. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 519–536. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.519-536