Schlamberger Brezar, M. (2021). Tvornost tujih predpon v samostalniških in pridevniških zloženkah v slovenščini. Vestnik Za Tuje Jezike, 13(1), 67–90. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.67-90